Our sweet home...

روی کاناپه منزل مادر همسر جلوی تلویزیون دراز کشیده ام و دارم به روزهایی که گذرانده ام فکر می کنم، و به روزهایی که پیش رو خواهم داشت، امروز با همسر رفتیم تا آشیانه مان را نقاشی کنیم، شاید باورتان نشود اما من بهترین روش تمرکز و رسیدن به آرامش را در نقاشی کردن در و دیوار پیدا کردم. وقتی قلم مو را در دست می گیری و آن را در قوطی رنگ فرو می کنی و به روی کهنگی ها و سیاهی های مانده از گذشته می کشی چنان آرامشی وجودت را فرا می گیرد که نگو و نپرس. وقتی می دانی قبل از تو انسان های دیگری در آن خانه زندگی می کرده اند احساس می کنی دیوارها و چارچوب های خانه پر است از لحظه های زندگی آن آدمها، به همین خاطر دوست داری تا قلم مو به دست گرفته و تمام خاطرات حک شده در قلب دیوارهای خانه ای را که الان متعلق به توست و تو می خواهی در آن زندگی کنی را پاک کنی، تا صفحه دل در و دیوار خانه ات پاک و سفید شود، برای ضبظ و ثبت خاطراتی که قرار است به همراه همسرت  با آغاز زندگی مشترکتان بسازید.

احساس فوق العاده ای است ساختن و نوسازی آشیانه،  برای آغاز یک زندگی جدید. یک تغییر خوب و مثبت. 

/ 1 نظر / 53 بازدید