می خواهم شروع کنم،

می خواهم دوباره بنویسم، روزمرگی هایم را، اتفاقات همه روزه ام را، احساس می کنم روزهایم دارند می گذرند بدون اینکه من جایی ثبتشان کرده باشم، می خواهم هر چند روز یکبار خلاصه ای از تمام روزمرگی هایم را درست مثل قبل اینجا بنویسم، برای خودم، برای روزهایی که در آینده دلم می خواهد با خودم خلوت کنم، برای روزهایی که درآینده دلم می خواهد خودم را ورق بزنم، خاطراتم را و برای همین باید دوباره شروع کنم...

/ 0 نظر / 34 بازدید